Βιοψία μαστού

Εάν μια γυναίκα ψηλαφήσει ένα οζίδιο στο μαστό της ή εμφανίσει ύποπτη υπερηχοτομογραφική ή μαστογραφική αλλοίωση συνήθως εκτελείται βιοψία μαστού. Το είδος της βιοψίας που επιλέγεται θα εξαρτηθεί από τη φύση, τη θέση και το μέγεθος του ογκιδίου ή της ανωμαλίας στο μαστό σε συνδυασμό με την προτίμηση της ασθενούς. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βιοψιών:

  1. βιοψία δια βελόνας (αναρρόφηση με λεπτή βελόνα, ιστική βιοψία δια βελόνης μεγάλης διαμέτρου)
  2. χειρουργική βιοψία.

Οι βιοψίες βελόνης ενδείκνυνται για μελέτη ψηλαφητής διόγκωσης ύποπτης περιοχής που απεικονίζεται μόνο μαστογραφικά ή μη ψηλαφητής με άλλη απεικονιστική εξέταση.

Υπάρχουν δύο τύποι βιοψιών με βελόνα:

  1. βιοψία με λεπτή βελόνα (Fine Needle Aspiration -FNAB): Ψηλαφητά καθοδηγούμενη  διαδερμική  αναρρόφηση με λεπτή βελόνα χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί καταρχήν μια ψηλαφητή μάζα του μαστού. Εξετάζει επιφανειακά ογκίδια ή μάζες, λαμβάνοντας δείγματα με βελόνη μικρού διαμετρήματος. Το δείγμα στη συνέχεια εξωθείται σε ειδικό μονιμοποιητικό διάλυμα για αξιολόγηση από Ιατρό Κυτταρολόγο ενώ επίσης μπορεί να προετοιμαστεί επίχρισμα γρήγορης χρώσης για την αξιολόγηση της επάρκειας του δείγματος.
  2. βιοψία διά βελόνης μεγάλου διαμετρήματος (Core Needle Biopsy – CNB): Βιοψία με βελόνη μεγάλου διαμετρήματος λαμβάνει περισσότερο ιστό και αν βρεθεί καρκίνος, ο ληφθείς ιστός δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον τύπο της νεοπλασίας, τον βαθμό κακοήθειας και τα επίπεδα των ορμονικών υποδοχέων συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Thely Clinic
Επιλέξτε το ραντεβού σας με video κλήση ή με επίσκεψη και κλείστε άμεσα ραντεβού.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε το συντομότερο.

Thely Clinic

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο (+30) 2296082472 ή μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας ακόμα και για βιντεοκλήση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

TOP