Παρακολούθηση Κύησης - Προγεννητικός έλεγχος

Μετά την επιβεβαίωση μιας αρχόμενης κύησης, η οποία μπορεί να γίνει με την μέτρηση μιας β-χοριακής γοναδοτροπίνης συνοδευόμενη από έναν υπερηχογραφικό έλεγχο, θα πρέπει να υποβληθείτε σε μία σειρά αιματολογικών και όχι μόνο εξετάσεων.

Με την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο, ελέγχεται το βάρος σας, η αρτηριακή πίεση και οι σφύξεις, ενώ λαμβάνεται και ένα λεπτομερές ιστορικό ( ατομικό, οικογενειακό, γυναικολογικό και μαιευτικό). Στη συνέχεια ακολουθούν οι εξής εξετάσεις:

 • Γενική αίματος: όπου ελέγχεται ο αιματοκρίτης, η αιμοσφαιρίνη, τα αιμοπετάλια και τα λευκά αιμοσφαίρια.
 • Ομάδα αίματος - Παράγοντας Rhesus και Coombs ( Άμεση- Έμμεση) : είναι σημαντικό από την αρχή της κύησης να γνωρίζουμε τον τύπο της ομάδας αίματος ( Ο, Α, Β , ΑΒ ) αλλά και το Rhesus θετικό ή αρνητικό για την εξέλιξη της κύησης. Σε γυναίκα με Rhesus αρνητικό ελέγχεται και ο σύντροφος, όπου σε περίπτωση που είναι Rhesus θετικό, η γυναίκα κάνει και έλεγχο έμμεσης Coombs καθ’όλη την διάρκεια της κύησης.
 • Ηλεκτροφόριση αιμοσφαιρίνης: για τον έλεγχο της πιθανότητας να είστε φορέας της β- μεσογειακής αναιμίας ( να έχετε στίγμα). Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να ελεγχθεί και ο σύντροφος.
 • Τεστ Δρεπανώσεως : για τον έλεγχο της πιθανότητας να είστε φορέας δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ελεγχθεί και ο σύντροφος.
 • Βιοχημικός έλεγχος: μέτρηση σακχάρου νηστείας, σιδήρου, φεριτίνης, oυρικού οξέος
 • Ορμόνες θυρεοειδούς: TSH, Ft3, Ft4, ant-TG, ant-TPO
 • Ηπατικός έλεγχος: SGOT,SGPΤ, γ-GT, Alp
 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας : ουρία , κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο
 • Βιταμίνη D3
 • Έλεγχος για Σύφιλη (VDRL)
 • Έλεγχος για Ηπατίτιδα Β (HBsAg)
 • Έλεγχος για Ηπατίτιδα C
 • Έλεγχος για HIV
 • Έλεγχος Ερυθράς (Rubella): ελέγχεται ξεχωριστά για το αντίσωμα IgG που υποδηλώνει μια παλιά λοίμωξη και για το αντίσωμα IgM που υποδηλώνει μία πρόσφατη λοίμωξη.
 • Έλεγχος για Τοξοπλάσμωση: Αντισώματα IgG και IgM
 • Έλεγχος για Κυτταρομεγαλοϊο(CMV): Αντισώματα IgG και IgM
 • Καλλιέργεια ούρων: έλεγχος για μία πιθανή λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος.
 • Γενική ούρων: έλεγχος για λοίμωξη , αιματουρία, λεύκωμα κ.α
 • Τεστ Παπανικολάου: σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πρόσφατα.
 • Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού
 • Έλεγχος για μεταλλάξεις της κυστικής ίνωσης, με συχνότερη στο γονίδιο ΔF
 • Έλεγχος για μεταλλάξεις του γονιδίου βαρηκοΐας (35delG)
 • Έλεγχος για μεταλλάξεις του γονιδίου της Νωτιαίας Παράλυσης (SMA)
 • Έλεγχος για θρομβοφιλίες (γονιδιακός)
 • Καρδιολογικός έλεγχος.

Στη συνέχεια, ακολουθεί το υπερηχογράφημα της Αυχενικής διαφάνειας

Όσον αφορά, τις επεμβατικές Διαγνωστικές εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν ενδείξεων του υπερηχογραφήματος της Αυχενικής Διαφάνειας και του NIPT.Αναλυτικότερα, η λήψη χοριακών λαχνών γίνεται από την 10-15 εβδομάδα κύησης, για την διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, όπως το Σύνδρομο Down και η Αμνιοπαρακέντηση γίνεται μεταξύ 15η-20η εβδομάδας κύησης για τον ίδιο σκοπό.

Β-Τρίμηνο

Κάθε 6 εβδομάδες κύησης γίνεται ο εξής έλεγχος:

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο νηστείας
 • TSH
 • Βιταμίνη D
 • Έλεγχος για Τοξοπλάσμωση: IgG και IgM
 • Έλεγχος για CMV: IgG και IgM
 • Έλεγχος για Ερυθρά: IgG και IgM

Μετά το υπερηχογράφημα Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ, γίνεται η Καμπύλη του Σακχάρου, όπου πραγματοποιείται κατά την 26η-28η εβδομάδα της κύησης. Πρόκειται, για μία απλή αιματολογική εξέταση, όπου θα σας ζητηθεί να είστε νηστική, ιδανικά νωρίς το πρωί, και να καταναλώσετε 75γρ γλυκόζης διαλυμένα σε νερό. Έτσι, γίνεται μία αιμοληψία προτού πιείτε τη γλυκόζη, μία αιμοληψία 1 ώρα μετά την κατανάλωση και μία τελευταία 2 ώρες μετά. Καλό θα είναι, για την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής, να συνοδεύεστε από κάποιο άλλο άτομο, καθώς μπορεί να αισθανθείτε μία ελαφριά ζάλη.

Οι επιθυμητές τιμές σακχάρου είναι:

 • Τιμή νηστείας >60 mg/dl και < 96 mg/dl
 • Τιμή 1 ώρα μετά <180 mg/dl
 • Τιμή 2 ώρες μετά < 153 mg/dl

Γ-Τρίμηνο

Στη συνέχεια, έπεται, το Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης -  Doppler

Την 36η εβδομάδα κύησης θα πρέπει να κάνετε μια τελευταία καλλιέργεια κολπικού υγρού , ειδικότερα για την αποφυγή λοίμωξης από στρεπτόκοκκο, ειδικά αν θέλετε να γεννήσετε με φυσιολογικό τοκετό.

Οι παραπάνω εξετάσεις αποτελούν ένα πλήρη έλεγχο για όλες τις κυήσεις που δεν παρουσιάζουν κάποια παθολογία .Σε πιθανή επιπλοκή ή χαρακτηρισμού της κύησης ως κύηση υψηλού κινδύνου, οι εξετάσεις εξατομικεύονται.

Πιο συνοπτικά :

1η επίσκεψη (5η – 8η εβδομάδα):

  • Γενική αίματος, ομάδα αίματος, παράγοντας Rhesus, Coombs, ηλεκτροφόριση αιμοσφαιρίνης, τεστ Δρεπάνωσης, ουρία, σάκχαρο, γενική ούρων, σίδηρος, φεριτίνη, ουρικό οξύ, ασβέστιο, sgot – sgpt, έλεγχος για Ηπατίτιδα Β (HBsAg), για Ηπατίτιδα C, για HIV και για σύφιλη, έλεγχος για Τοξοπλάσμωση/ Ερυθρά/ Κυτταρομεγαλοιό με Αντισώματα IgG και IgM, έλεγχος θυρεοειδούς, καλλιέργεια κολπικού υγρού, ΗΚΓ, γονιδιακός έλεγχος για Κυστική Ίνωση, για μεταλλάξεις του γονιδίου της βαρηκοΐας (35delG), για μεταλλάξεις του γονιδίου της Νωτιαίας Παράλυσης (SMA) και για Θρομβοφιλία.
  • Υπερηχογράφημα για προσδιορισμό ηλικίας κύησης και καρδιακής λειτουργίας

2η επίσκεψη (11η – 13η εβδομάδα):

  • Γενική Ούρων
  • Έναρξη λήψης συμπληρωμάτων διατροφής
  • Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας και Εκτίμησης Μήκους Τραχήλου.

3η επίσκεψη (16η – 18η εβδομάδα):

  • Γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, έλεγχος για Τοξοπλάσμωση/ Ερυθρά/ Κυτταρομεγαλοιό με Αντισώματα IgG και IgM, βιταμίνη D, TSH.

4η επίσκεψη (20η – 23η εβδομάδα):

  • Υπερηχογράφημα B’ Επιπέδου – Doppler Μητριαίων – Έλεγχος Τραχήλου
  • Γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, έλεγχος για Τοξοπλάσμωση/ Ερυθρά/ Κυτταρομεγαλοιό με Αντισώματα IgG και IgM, βιταμίνη D, TSH.

5η επίσκεψη (26η – 28η εβδομάδα):

  • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Εμβρύου
  • Καμπύλη σακχάρου με 75γρ γλυκόζης (0’-60’-120’)
  • Γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, έλεγχος για Τοξοπλάσμωση/ Ερυθρά/ Κυτταρομεγαλοιό με Αντισώματα IgG και IgM, βιταμίνη D, TSH.

6η επίσκεψη (30η – 32η εβδομάδα):

  • Υπερηχογράφημα Doppler – Ανάπτυξης Εμβρύου

7η επίσκεψη (34η εβδομάδα):

  • Γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, έλεγχος για Τοξοπλάσμωση/ Ερυθρά/ Κυτταρομεγαλοιό με Αντισώματα IgG και IgM, βιταμίνη D, TSH.

8η επίσκεψη (36η εβδομάδα):

  • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Εμβρύου
  • Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού για Β – Αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο
  • Καρδιοτοκογράφημα (NST)

9η επίσκεψη (37η εβδομάδα):

  • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Εμβρύου
  • Καρδιοτοκογράφημα (NST)
  • Γενική Ούρων

9η επίσκεψη (38η εβδομάδα):

  • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Εμβρύου
  • Καρδιοτοκογράφημα (NST)
  • Γενική Ούρων

10η επίσκεψη (39η εβδομάδα):

  • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Εμβρύου
  • Καρδιοτοκογράφημα (NST)
  • Γενική Ούρων

Thely Clinic
Επιλέξτε το ραντεβού σας με video κλήση ή με επίσκεψη και κλείστε άμεσα ραντεβού.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε το συντομότερο.

Thely Clinic

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο (+30) 2290682472 ή μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας ακόμα και για βιντεοκλήση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

TOP